No Categorydownload Title Files
1 APBD Tahun 2020 APBD Tahun 2020 Kab. Paser apbdnews.zip
2 APBD Tahun 2020 Pendapatan Pendapatan_1.docx
3 APBD Tahun 2020 Program dan Kegiatan SKPD programkegiatanskpd2020.zip
4 APBD Tahun 2020 Realisasi November 2020 BL belanja_langsung.pdf
5 APBD Tahun 2020 Realisasi November 2020 BTL belanja_tidak_langsung.pdf
6 APBD Tahun 2020 Sturktur APBD 2020 APBD.zip
7 APBD Tahun 2020 Sturktur APBD 2020 PAPBD.zip